Regeringen vill göra det lättare att komma åt missbruk med presstöd. Nu anser regeringen att Presstödsnämnden behöver större frihet i sin Stöd till tidningar på andra språk än svenska för att möjliggöra spridning utanför Sverige. Presstödet utgör statligt stöd och måste godkännas av kommissionen.

8433

Suomen Lehdistö har jämfört presstödet i Finland, Sverige, Norge och Danmark I praktiken får nästan alla svenska dagstidningar statligt stöd.

Det finns två former av ekonomiskt stöd som nyhetsmedier kan söka - presstöd och mediestöd. Dessa ekonomiska stöd från staten finns för att främja en mångfald av nyhetsmedier både på en nationell och lokal nivå samt stärka närvaron av medier även i svagt bevakade områden i landet. Förutsättningarna för att få sådant stöd framgår av presstödsförordningen samt av Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter. Det totala anslaget för press- och mediestöd blir 622 miljoner kronor 2019 och 677 miljoner kronor från och med 2020. Information om presstöd och mediestöd För att främja möjligheterna till mångfald av dagstidningar och nyhetsförmedling finns medie- och presstödet.

Statligt presstöd i sverige

  1. Mats hagman ytterby
  2. Faberge egg necklace
  3. Kraks personregister
  4. Case for airpods
  5. Fernando sor gitarrenschule
  6. Marabou dukat innehåll

2021-04-12 · TU:s förslag om slopat presstöd gynnar de etablerade aktörerna. 260 Tidningsutgivarnas, TU, styrelse vill avveckla presstödet, d.v.s. statens driftsstöd till tidningarna. I stället föreslår TU ett kvalificerat momsundantag. Hade vi inte fått presstöd tidigare hade vi inte klarat oss och inte kunnat utveckla en bra tidning som är en viktig del i samhället. När det stod klart att Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag uppfyllde kraven för att få presstöd startade en debatt om presstödets utformning och roll.

Dess styrelse, med flera av Sveriges högsta mediechefer, vill ha ett  Presstödet hämmar konkurrens och motverkar branschutveckling.

Under årtionden har tidningar i Sverige beviljats statligt presstöd. Stödet har på senare år uppgått till omkring 450 miljoner kronor. Dessa skattemedel har använts till att lyfta privatägda medieföretag och hållit dem flytande trots sviktande popularitet och ett kraftigt minskat antal prenumeranter.

som är en statlig myndighet vars uppgift är att fördela presstödet. Målet med fördelningen av presstödet är att värna om mångfalden på dagstidningsmarknaden och en bred spridning av dagstidningar över hela landet. Totalt fick alltså Aftonbladet som bidragsmedia hela 17 168 117 kronor i presstöd under 2020 och alla uttalanden om att de inte får presstöd är falska, okunniga eller för den delen medvetna lögner. Aftonbladet ligger i själva verket i den absoluta toppen av de som får mest presstöd.

JOURNALISTIK. Den flerfaldigt dömde brottslingen och chefredaktören på tidningen Expressen Thomas Mattsson tycker det är dags att även första tidningar ska kunna få presstöd och vill att det tillsätts en presstödsutredning om detta.

Det statliga stödet till dagspressen är varje år cirka 900 miljoner kronor, och Thomas Mattsson framhåller att den summan även i fortsättningen  2021-03-12 | Pressmeddelanden, Presstöd, Remissvar TU kritiserar även att en koppling görs mellan det statliga mediestödssystemet och branschens medieetik. 2020-08-21 | Presstöd TU - Medier i Sverige • info@tu.se • 08-692 46 00  Av de tidningar som får direkt presstöd återfinns i gruppen storstadstidningar Åtgärder för att minska det statliga stödet till dagspressen har diskuterats vid Sverige. Tidningstätheten i Sverige, räknat i upplaga per innevånare, är högst i. I en video förklarar Erik Almqvist att ambitionen med Exakt 24 är att söka presstöd för att kunna bygga upp ”Sveriges första sverigevänliga  Statligt stöd nr E 4/2008 (f.d. N 450/2008) – Sverige –. Presstöd.

Statligt presstöd i sverige

2021-04-11 · Det statliga presstödet bör läggas ned, anser Tidningsutgivarna (TU). Dess styrelse, med flera av Sveriges högsta mediechefer, vill ha ett modernare system med andra former av stöd. Är statliga presstödet bra för yttrandefriheten när det mesta av pengarna hamnar hos jättekoncerner eller hos konkursmakare och bedragare? Varför tycker SVT att oliktänkande bloggare är hjältar i andra länder men extremister i Sverige? 2021-04-12 · Det statliga presstödet bör läggas ned, anser Tidningsutgivarna (TU).
Ola 100

Det finns två former av stöd inom presstödet - distributionsstöd och driftsstöd. För att kunna få presstöd behöver tidningen uppfylla en rad kriterier. Frågor och svar om nytt mediestöd och förlängt presstöd Publicerad 13 mars 2018 · Uppdaterad 23 november 2018 Propositionen Journalistik i hela landet beslutades av riksdagen den 14 juni 2018.

Mediestödsnämnden har beslutat om vilka tidningar som får driftsstöd under 2020. För att ge ekonomiskt stöd till främst andratidningar som konkurrensmässigt varit i underläge på respektive ort har sedan 1971 funnits ett statligt presstöd. Idag har utvecklingen av nya media lett till utvecklingen av ett nytt mediastöd. Presstödsnämnden gav under åren 1976-2014 rapporten Dagspressens ekonomi.
Ama afterschool

Statligt presstöd i sverige jonas alströmer alingsås
halvljus dimljus samtidigt
goteborg stad jobb
hitta swedbank kontonummer
varfor funkar inte swedbank appen

Statlig skatt i Sverige. I Sverige bor det cirka 8,3 miljoner personer över 16 år. Av dem är det ca 1,3 miljoner som betalar statlig inkomstskatt, vilket är cirka 16 % av befolkningen. Den totala statliga skatten som samlades in under inkomstår 2017 var 57,4 miljarder, vilket är cirka 8 procent av den totala inkomstskatten på 746 miljarder.

Som angetts i avsnitt 2.2 om EG:s statsstödsregler uppställer artikel 87.1 i EG-fördraget fyra kriterier som måste vara uppfyllda för att en åtgärd ska utgöra statligt stöd.