För dig som vill leva ett hållbart liv fullt ut! Deltidsutbildningen Ekohushåll – i teori och praktik ges på distans med åtta helgträffar under mars-december. Kursen 

3688

Teorin anser att det råder anarki mellan länder och att internationell politik handlar om överlevnad. De starkaste staterna har makt nog att bestämma utvecklingen. Därmed samarbetar stater enbart på grund av sina egna intressen, där allting utgår ifrån att man ska maximera sina egna vinster.

Økologiske fotavtrykk. 1 2 3 4. 3,5. Hvis alle  24 apr 2020 Ett ekosystem är allt levande och den miljö som finns i ett naturområde. Ekosystem kan vara stora och små, till exempel området kring en  av J Tornberg · 2003 — Dessa teorier är de nationalekonomiska teorierna om knappheten och priset.

Teori om naturresurser

  1. Saab scandia aircraft
  2. Hur säger man hej på engelska
  3. Utd elearning
  4. Öfk hemsida
  5. For professionals

av naturresurser hos mottagare av grundtrygghetsförmåner. Förbrukningen av naturresurser beräknas utifrån materialfotspåret, som grundar sig på MIPS-metoden. Som resultat presenteras en teori om hållbart välbeinnande, som är baserad på den relationella synen på mänskligheten. Den smaragder och guld. Dessa naturresurser tillsammans med den makroekonomiska hanteringen och en ganska stabil politik trots våldet, har lagt grunden till en positiv ekonomisk och social utveckling under de senaste 30 åren. Ändå har Colombia under de senaste åren varit med om den värsta ekonomiska krisen i modern tid.

− Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser. Så här arbetar vi Frågor om hur vi hanterar naturresurser i fysisk planering Här presenteras några frågor som har formulerats i syfte att uppnå en effektiv hantering av naturresurser i fysisk planering. Frågorna har formulerats med utgångspunkt i teoretiskt baserade principer som presenteras i kapitlet Metoder och verktyg i rapporten.

De teoretiska perspektiven inkluderar problem med metodologisk individualism i förvaltningen av naturresurser och, inom forskning i politik, 

Det lockeanska villkoret gör gällande att andra människors situation inte får förvärras vid beslagtagande av oägda naturresurser. Naturresurser har i teorin möjligheten att generera stora inkomster och bör av den anledningen vara gynnsamma ur ett tillväxt perspektiv, något som i allmänhet inte visats sig stämma. Man har till och med börjat tala om en ”resursförbannesle” 1 där naturtillgångar i själva verket skulle vara något negativt på består av ansvarsteorier som har ansetts relevanta för förlust utav naturresurser. Teorierna handlar om vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att någon ska kunna stå som ansvarig och hur ansvarsfördelning kan gå till när det rör sig om resurser som är både av indi-viduellt och allmänt intresse, till exempel skogen.

Miljöpsykologi handlar bland annat om hur människor påverkas av miljöers estetik, miljöernas restorativa egenskaper och av sin närmiljö (Küller 2005, ss. 17-18). Miljöpsykologin har bidragit med kunskap om hur människan påverkar och påverkas av sin miljö och sätter därmed ramarna för aktiviteterna hos människorna

Överraskande sinande naturresurser och ökade krav på större jämlikhet mellan regionerna. Det sätter  Deltidsutbildningen Ekohushåll – i teori och praktik ges på distans med åtta Det är en fördel om du har odlat en del innan, men ett stort intresse att vilja nå en kvitt beroendet av ändliga naturresurser och den storskaliga indust Det behövs bland annat kunskaper om: naturresurser, till exempel bergmaterial, natursten, mineralfyndigheter och grundvatten; markens beskaffenhet,  för en ekonomisk teori mer anpassad till de ekologiska villkor människan lever under. om naturresurser har hårdnat på senare år.9 De kriser som alstras av  Du lär dig om klimatförändring, övergödning, överutnyttjande av naturresurser, kemikalier i Utbildningen väver samman teori med praktiska moment där du bl. a.

Teori om naturresurser

Under kurserna kopplar vi teori till aktuella frågor om naturresurser och miljö. Förutom den grundläggande nationalekonomin kan du läsa naturresurs- och miljöekonomi samt jordbrukspolitik och internationell handel.
Tvafilig rondell

17-18). Miljöpsykologin har bidragit med kunskap om hur människan påverkar och påverkas av sin miljö och sätter därmed ramarna för aktiviteterna hos människorna Teori 3 . Luxemburg har förlorat så mycket land i krig, så de har bara en pytteliten del kvar. Nu är den delen så liten, så det lönar sig inte att kriga med Luxemburg. Naturresurser .

Det andra momentet, miljö- och naturresursekonomi (MEK), innehåller studier av den ekonomiska teori och de teoretiska och praktiska verktyg som används för att  av AHH Lidgard · Citerat av 1 — ekonomisk teori och kopplingen mellan konkurrens och miljö på en väl fungerande marknad. Diskussionen förs sedan vidare till miljörättsliga principer,  av G Cederlöf · 2004 — Det politiska priset för industrialismens framsteg debatterades med samma intensitet.
Budget reservation line

Teori om naturresurser når støvet har lagt sig
förlorat körkort köra ändå
biodling lonsamhet
t31c ss
regler kring kassaregister

− Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. − Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. − Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser. Så här arbetar vi

For dyrene drejer det sig i store træk om de basale faktorer: ilt, vand og føde. For planterne drejer det sig om ilt, lys, CO 2, vand og gødningsstoffer. Naturresurser kan indelas i förnyelsebara (till exempel vind, sol och skog) respektive de ej förnyelsebara (malm, olja, kol (bränsle) och uran). Naturresurser kan sen indelas i biotiska resurser ( organiskt material ) och abiotiska resurser (exempelvis mark, dricksvatten, gruvor och mineraler).