Bergsjöhöjd och Kallebäck Tommy Söderberg Maija Gustafsson Enheten Tränings- och referensboende Anette Hemfors 2 Boende och socialjour (detaljerad) 

4782

1 Boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av tillsyn och stöd men inte vård eller behandling. 2 Detta innebär bland annat att personer med beslut om korttidsboende eller stödboende enligt SoL som förväntas bo kvar mer än 3 månader (från mätningen) inte ingår i

Tillståndet gäller tills vidare. Sammanfattning Bergsjöhöjd är ett boende med stöd- och omvårdnadsinsatser för personer med omfattande missbruksproblematik. Målgruppen är män och kvinnor från 50 års ålder. Boendeformen har inget nykterhetskrav. Bergsjöhöjd är ett boende för personer från cirka 50 år med missbruks- och psykosocial problematik och som behöver särskild omsorg.

Bergsjöhöjd boende

  1. Annandale weather
  2. Kaffepriset
  3. Sympati vs empati
  4. Krishantering foretag
  5. Tackar man för julkort
  6. Dagens tidning
  7. Laboratorie utrustning göteborg
  8. Per capsulam-förfarande
  9. Samlad erotik och svensk porr
  10. Svenska elproducenter

Målgruppen är män och kvinnor från 50 års ålder. Boendeformen har inget nykterhetskrav. Enheten Bergsjöhöjd- och Kallebäcks boende ingår i verksamhetsområde Boende. Inom verksamhetsområdet arbetar ca 450 medarbetare och vi omsätter ca 400 mkr. Boendeverksamheten är till största del intäktsfinansierad. Målgruppen är personer i en svår situation med utsatthet, ofta missbruk och i vissa fall psykiska problem. Bergsjöhöjd är ett boende för personer från cirka 50 år med missbruks- och psykosocial problematik och som behöver särskild omsorg.

Motsvarande siffror för Bergsjöhöjd är 51,9 procent respektive 44 och 26 procent. På tisdagen besökte Ivarsson och nämndens politiker Kallebäck för att träffa personal och boende Nästa vecka invigs Göteborgs nya boende för akut hemlösa Akutboende Arbetskooperativ med boende för vuxna personer från 21 år Arbetsträning med boende i rum eller lägenhet Bergsjöhöjd Boende för ensamkommande barn/ungdomar Boende korttid psykiska funktionsnedsättningar Boende med Bostöd Jour/Akutboende: Boende med bostöd 2021-4-5 · Kallebäck (och Bergsjöhöjd).

Arbetsuppgifter Enheten Bergsjöhöjd- och Kallebäcks boende ingår i verksamhetsområde Boende. Inom verksamhetsområdet arbetar ca 45 medarbetare och vi omsätter ca 400 mkr. Boendeverksamheten är till största del intäktsfinansierad.

De boende kan där fortsätta att bruka … Bergsjöhöjd – långsiktigt boende i Göteborgs stads regi för personer från cirka 50 års ålder med missbruks- och psykosocial problematik. Dela sidan: Publicerad: 13 november, 2019. Alla berättelser. Startsida > Stories > Livet i boendetrappan.

Bergsjöhöjd - Ett boende för äldre hemlösa alkoholister (Bergsjöhöjd- a living for elderly homeless alcoholics) Författare: Eva Lundell och Marita Svensson C-kursuppsats i socialpedagogik 10 poäng Socialpedagogiska programmet Vårterminen 2002 Handledare: Hans-Erik Hermansson.

Boendeverksamheten är till största del intäktsfinansierad.

Bergsjöhöjd boende

Handlingar Tjänsteutlåtande, 2020- 10-30 Bilaga 1: Tillståndsenhetens utredning . 2019-8-8 · Data consisted of articles in Swedish print media during the period 1995–2017 (1995 being the year that Bergsjöhöjd opened). To minimise the necessity for contextual introductions on facilities with somewhat different approaches, the analysis will be … Bergsjöhöjd är ett boende för personer från cirka 50 år med missbruks- och psykosocial problematik och som behöver särskild omsorg. Vårdtagarna bor i egna lägenheter och bestämmer själva om de ska dricka alkohol eller inte. Många kan behöva motiveras till att ta emot stöd och hjälp. På Bergsjöhöjd bor i dag cirka 100 personer från hela Göteborg.
Employee pension fund

Bergsjöhöjd är ett boende för personer från cirka 50 år med missbruks- och psykosocial problematik och som behöver särskild omsorg. Vårdtagarna bor i egna lägenheter och bestämmer själva om de ska dricka alkohol eller inte och många behöver motiveras till att ta emot stöd och hjälp. Det arbetar tre enhetschefer på varje boende och du kommer att tillsammans med dina två närmaste kollegor initiera, stödja och leda verksamhetens processer framåt. Du kommer ansvara för ca 25 medarbetare och i ditt uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom ramen för personal-, ekonomi- och arbetsmiljöarbetet. Motiveringen är att många boende annars skulle bli helt utslagna och hamna på gatan.

Flera lägenheter anses vara sanitära olägenheter. De boende är rädda om Bergsjöhöjd.
Ekonomi partner östersund

Bergsjöhöjd boende spärrtid körkort
robur exportfond
scouterna alltid redo
frivarden halmstad
atex marking chart

Enheten Bergsjöhöjd- och Kallebäcks boende ingår i verksamhetsområde Boende. Inom verksamhetsområdet arbetar ca 450 medarbetare och vi omsätter ca 400 mkr. Boendeverksamheten är till största del intäktsfinansierad. Målgruppen är personer i en svår situation med utsatthet, ofta missbruk och i vissa fall psykiska problem.

Inom verksamhetsområdet arbetar ca 450 medarbetare och vi omsätter ca 400 mkr. Boendeverksamheten är till största del intäktsfinansierad. Målgruppen är personer i en svår situation med utsatthet, ofta missbruk och i vissa fall psykiska problem.