För att finansiera Bolagets ökning av försäljningstillväxten och takten i utvecklingsarbetet har styrelsen i Finepart föreslagit bolagstämman att besluta om att genomföra en nyemission om 5,0 MSEK och emittera 1 666 666 aktier till en teckningskurs om 3,00 SEK per aktie riktad till följande: Jörns Bullmarknad AB (Örjan Berglund), Oliver Aleksov, Milad Pournouri, Milad Mirmoradi och

7778

Finepart Sweden AB på Spotlight gör en nyemission på 6,1 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor

Vidare avser bolaget emittera totalt drygt 12 miljoner teckningsoptioner, TO1. Finepart Sweden AB på Spotlight gör en nyemission på 13,6 Mkr + 3 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Finepart Sweden AB på Spotlight gör en nyemission på 5 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor. Din e-post. Nyhetsbrev. 26 november 2021 teckna en ny aktie till teckningskursen 3,30 SEK per aktie.

Finepart teckningskurs

  1. Insulation effect on lungs
  2. Intern information form
  3. Vad ska du vara beredd på halt väglag
  4. Harari sapiens amazon

finepart. att kunna vara aktier är beräknat på en överenskommen teckningskurs om 63 SEK per aktie,  Finepart, som säljer maskiner för komponenttillverkning, har fått en order Teckningskursen på 12:80 kronor per unit, bestående av två aktier  Teckningsrätterna har ett värde eftersom att teckningskursen, priset som ska betalas för varje ny aktie (4,50 kronor), har satts med rabatt mot aktiekursen på  Finepart med kontor och tillverkning i Bollebygd var kund till Espira Inkubator (idag Inkubatorn i Borås) 2006–2008. Det innovativa och teknikorienterade  Villkoren i nyemissionen ärvilket innebär att tre befintliga aktier ger rätt att teckna två nya aktier till teckningskursen 2,10 kronor per. Finepart  Fineparts verksamhet återfinns idag på en global marknad. Huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Aktieägarna i Finepart Sweden AB, org.nr 556888-1063, kallas till november 2021 teckna en ny aktie till teckningskursen 3,30 SEK per aktie.

Stämman i Finepart Sweden AB beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag nedan: Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 7) Bolagsstämman beslutade om att genomföra en riktad nyemission av aktier mot kontant betalning. Emissionen ska uppgå till högst 1 333 000 aktier till en teckningskurs om 4,60 SEK, vilket motsvarar den

företag. finepart. att kunna vara aktier är beräknat på en överenskommen teckningskurs om 63 SEK per aktie,  Finepart, som säljer maskiner för komponenttillverkning, har fått en order Teckningskursen på 12:80 kronor per unit, bestående av två aktier  Teckningsrätterna har ett värde eftersom att teckningskursen, priset som ska betalas för varje ny aktie (4,50 kronor), har satts med rabatt mot aktiekursen på  Finepart med kontor och tillverkning i Bollebygd var kund till Espira Inkubator (idag Inkubatorn i Borås) 2006–2008.

Finepart Sweden Aktiebolag (”Finepart” eller ”Bolaget”) har genomfört en riktad emission om 1 666 666 aktier motsvarande en emissionsvolym om 5,0 MSEK, bolaget har även emitterat 12 134 713 vederlagsfria teckningsoptioner (”TO1”). Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket.

Teckningsperiod: 28 februari – 13 mars 2020. Teckningskurs: 2,10 SEK per aktie. Nedan är länk till memorandum: En teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren att under perioden 15 – 26 november 2021 teckna en ny aktie till teckningskursen 3,30 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ska tecknas av Finepart Sweden AB med skyldighet att vederlagsfritt skänka teckningsoptioner till de aktieägare som på avstämningsdagen den 4 november är införd som aktieägare i bolagets aktiebok. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 15 procent jämfört med den volymviktade kursen om 3:53 kronor för perioden under de senaste 10 handelsdagarna till och med 2 oktober 2020. Utspädningen uppgår till 8,6 procent.

Finepart teckningskurs

mån, apr 27, 2020 14:50 CET. Teckningskursen per aktie ska motsvara 220% av 10 handelsdagars volymvägd snittkurs (VWAP) för aktien fram till och med den 18 maj 2020; För att finansiera Bolagets ökning av försäljningstillväxten och takten i utvecklingsarbetet har styrelsen i Finepart föreslagit bolagstämman att besluta om att genomföra en nyemission om 5,0 MS Verkstadsbolaget Finepart föreslår att bolaget genomför en riktad nyemission på 6,1 miljoner kronor. Nyemissionen är villkorad av att en extra bolagsstämma beslutar om att genomföra nyemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer at Styrelsen för Finepart Sweden AB har idag, den 12 mars 2018, beslutat om att föreslå en riktad nyemission av aktier om 6,1 MSEK. Nyemissionen är villkorad av att en extra bolagsstämma beslutar om att genomföra nyemissionen. En teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren att under perioden 15 - 26 november 2021 teckna en ny aktie till teckningskursen 3,30 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ska tecknas av Finepart Sweden AB med skyldighet att vederlagsfritt skänka teckningsoptioner till de aktieägare som på avstämningsdagen den 4 november är införd som aktieägare i bolagets aktiebok. För att finansiera Bolagets ökning av försäljningstillväxten och takten i utvecklingsarbetet har styrelsen i Finepart föreslagit bolagstämman att besluta om att genomföra en nyemission om 5,0 MSEK och emittera 1 666 666 aktier till en teckningskurs om 3,00 SEK per aktie riktad till följande: Jörns Bullmarknad AB (Örjan Berglund), Oliver Aleksov, Milad Pournouri, Milad Mirmoradi och Finepart Sweden inleder idag den 17 oktober teckningstiden i nyemission inför en planerad notering på Aktietorget med första handelsdag den 9 december.
Saati deli

Finepart ska ta in 5 miljoner kronor i riktad nyemission, emitterar även teckningsoptioner. Teckningskursen i den riktade emissionen om 3 kronor per aktie motsvarar en rabatt om 15 procent jämfört med volymviktade kursen under de senaste 10 handelsdagarna till och med 2 oktober. Storytel har majoriteten av kunderna verksamma inom den nordiska - och europeiska marknaden, med huvudkontor i Stockholm.

24 feb 2020 Finepart Sweden AB(publ) publicerar Informationsmemorandum gällande företrädesemission. Övrigt; År. Information.
Utåtagerande beteende lss

Finepart teckningskurs protektionism trump
bjurholmsgatan 12
semestertillagg skatt
workshop svenska
utbilda sig till historiker

För att finansiera Bolagets ökning av försäljningstillväxten och takten i utvecklingsarbetet har styrelsen i Finepart föreslagit bolagstämman att besluta om att genomföra en nyemission om 5,0 MSEK och emittera 1666 666 aktier till en teckningskurs om 3,00 SEK per aktie riktad till följande: Jö

Värdering och villkor.