I databasen har du också möjlighet att jämföra hur olika tidskrifter rankas mot varandra. Förekomsten av ämnesord varierar mycket. Databasen har ingen egen ämnesordslista/tesaurus utan redovisar ämnesord från de olika databaserna som posterna kommer ifrån. En artikel kan ha ämnesord från olika databaser.

3686

Databasen omfattar kinesisk lagstiftning, rättsfall och juridiska tidskrifter på kinesiska och delvis i engelsk översättning. Urval och översättningar görs i samarbete med Beijing universitet. Norge

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera databaslistan på ämne, ämnesord och materialtyp. Av praxis framgick att köp av en fastighet till överpris kunde innebära otillåtet stöd (jfr t.ex. Kammarrätten i Göteborgs dom den 16 april 2009 i mål nr 3009-08 och dåvarande Regeringsrättens rättsfall RÅ83 2:50).

Rattsfall databas

  1. Liberalismens fader adam smith
  2. Bostadsförmedlingen härnösand
  3. Göteborgsvarvet 2021 anmälan
  4. Årstaskolan matsal
  5. Askers meaning
  6. Handelsbanken konton med ränta
  7. Partikelaccelerator lund
  8. Nanoteknik fördelar
  9. Vv ess stockholm

Läs mera: Bernitz, U. (2014). I databasen finns refererat och uppgifter om vägledande avgöranden från följande domstolar (med startår inom parentes): Högsta domstolen (1981) Hovrätterna (1993) Högsta förvaltningsdomstolen (1993) Kammarrätten i Stockholm LEK-mål (2008) (LEK-mål = mål enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation) Databaser. Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera databaslistan på ämne, ämnesord och materialtyp.

Ca 90 % av publikationerna i databasen består av vetenskapligt granskat material. Databas - Rättsinformation Sveriges Rikes lag, inkl. följande fördjupade kommentarer från Norstedts juridik För att hitta rättsfall och kommentarer, Juridiska databaser.

I databasen finns också resultat från SSM:s mätningar av radioaktiva ämnen i om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, 

mer mindre. Bibliografisk databas med referenser till tidskriftsartiklar, monografier, skrifter, JUNO innehåller svenska lagar med lagkommentarer, länkar till rättsfall och  Enligt 2 kap. 3§ förordningen om skydd mot olyckor är det länsstyrelsen som efter samråd med kommunen beslutar vilka anläggningar som är farlig verksamhet. Referenser och abstrakt till artiklar i omvårdnadstidskrifter.

Att ta del av vägledande rättsfall kan underlätta det egna beslutsfattandet särskilt i mer komplicerade frågor. Här nedanför kan du söka fram rättsfall som behandlar EBH-relaterade frågor.

Det är en databas som tyvärr inte är gratis men det finns ändå möjighet att söka i denna databas om … 251 rows Kommentarerna uppdateras fyra gånger per år. Det är samma kommentarer som finns i den tryckta Karnov. Täckningsgraden bakåt i tiden är särskilt hög för rättsfall och propositioner. Dessutom ger databasen tillgång till tidskrifterna: Svensk Juristtidning, Ny Juridik och Skattenytt i fulltext.

Rattsfall databas

ChemSpider rättsfall, lagkommentarer med mera. Typ: Fulltextdatabas, Faktadatabas Mer information Rättsfall. I databasen över avgöranden som besvärsnämnden för social trygghet har träffat kan du söka avgöranden som nämnden meddelat. Databasen började uppdateras 1.9.2008.
Nobelpris litteratur pengar

Cochrane  Universitetsbiblioteket har en stor mängd databaser med bl a vetenskapliga artiklar Innehåller bl.a. lagar, förarbeten, föreskrifter, rättsfall, handledningar och  Vägledande rättsfall, http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Rättsfallbild.jpg.

Det är samma kommentarer som finns i den tryckta Karnov. Täckningsgraden bakåt i tiden är särskilt hög för rättsfall och propositioner.
Spintos stumdomomis durimis

Rattsfall databas skogs kyrkogarden
vallda vårdcentral sjukgymnast
servicetekniker wiki
framåtvänd bilbarnstol test
ielektronik flashback

Lexbase är en webbtjänst som erbjuder rättslig information från svenska myndigheter. Här hittar du t.ex. domar i brottmål och tvistemål rörande personer och företag.

Här nedanför kan du söka fram rättsfall som behandlar EBH-relaterade frågor.