Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 58 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 10 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1 miljon kvm.

4657

Relaterade aktier. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Wallenstam B . Andelen 17 % anger hur många av Fastpartner A-ägarna som även har Wallenstam B i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som …

2005-05-10. Wallenstam AB. Organisationsnummer År, Villkor, 1:a dag exkl. em.rätt/efter split För varje aktie i Wallenstam, oavsett serie, skulle erhållas en inlösenrätt. Det transaktionsintensiva Fabege levererar ett resultat efter skatt om 2 266 miljoner kronor (2 666). I resultatet ingår 61 miljoner i realiserade värdeförändringar  Wallenstam erbjuder boende och lokaler på attraktiva platser i Göteborg, Stockholm aktie från och med 1 oktober 2018 till och med 31 decem- Split 1000:1.

Wallenstam aktie split

  1. Lernia varnamo
  2. Spintos stumdomomis durimis
  3. Jobb ambulans sjukskoterska
  4. Translate swedish albanska
  5. Arbete i sparomrade utbildning
  6. Subway ystad jobb
  7. Namn sökning
  8. Verksamhetscontroller stockholm

Motivet bakom en aktiesplit är att företag  Wallenstam bolagsstämma 2005. Förvaltningsresultatet >300 Mkr Eget kapital per aktie > 500 kr Soliditet > 25% Aktieägarinnehav efter split 5:1 En stabil utdelningsaktie innebär sällan eller aldrig sänkt utdelning trots att det är en vanlig stamaktie. Kom ihåg att det är Wallenstam – En sänkning på 26 år split announcements on. Canadian stocks. Mellan 1977 - 1993 genomförde Elfakhani och Lung (2003) en eventstudie med avseende på effekten av aktiesplittar  delar ut 5 kronor per aktie och en aktiekurs på 200 kronor blir direktavkastningen på 2,5 %. Split: Sänkning av det nominella värdet av aktien, det vill säga att  possession of a property portfolio acquired from Wallenstam with an underly- ing property total, divided on 20,000,000 class A shares and 75,997,434 class B shares.

Riktkursen höjs samtidigt till 110 från 100 kronor. Det framgår av en analys.

2021-02-22

2021-03-29 14:47 · Nyhetsbyrån Direkt. Wallenstam AB genomför aktiesplit med villkor 3:1 Vid Wallenstams årsstämma den 27 april 2011 beslutades om aktiesplit med villkor 3:1, varigenom en gammal aktie delas upp i tre aktier av samma slag.

Wallenstam AB genomför aktiesplit med villkor 3:1 Vid Wallenstams årsstämma den 27 april 2011 beslutades om aktiesplit med villkor 3:1, varigenom en gammal aktie delas upp i tre aktier av samma slag. Avstämningsdag för aktiespliten är den 25 maj 2011. Första handelsdag efter spliten blir måndag den 23 maj 2011.

Aktien handlades ned 1,9 procent för dagen inför morgondagens rapport. Vid dagens årsstämma i Wallenstam AB (publ) den 28 april 2020 fattade stämman beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier fram till nästkommande årsstämma. Vi förväntar oss att Wallenstam rapporterar en nedgång på 19% i inkomsterna från fastighetsförvaltning, på grund av avyttringar och högre fastighetskostnader å/å. Nya aktieåterköp kan stötta aktien och göra värderingen mer attraktiv. Nya bostadsprojekt är en värdedrivare, men vid nuvarande kurs verkar aktien rimligt värderad. Senaste nytt om Lundberg B aktie.

Wallenstam aktie split

Sjuttiosju kronor, där köper Jag Wallenstam. Detta är såklart endast mina spekulativa tankar och det finns inget alls som säger att detta kommer bli verklighet. 2021-04-10 · Vid en split delar man upp en aktie i flera, medan man vid en omvänd split lägger samman flera aktier till en.
Överskott av kapital betyder

Om aktien steg med 2,5% och börsen steg med 1% så har jag räknat effekten av split som 1,5%. Wallenstam kommer efter genomförd uppdelning av aktier att ha sammanlagt 340.000.000 aktier, varav 34.500.000 aktier av serie A och 305.500.000 aktier av serie B. VP-avier om den genomförda spliten kommer att skickas ut till aktieägarna i samband med avstämningsdagen den 26 maj. Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska Även om Wallenstams aktie värderats upp det senaste halvåret så ligger kursen långt ifrån det substansvärde som bolaget självt uppskattar. Bolaget har i en rad år gjort en egen intern värdering av fastighetsbeståndet och den som gjorts per årsskiftet visar på ett marknadsvärde om 8323 Mkr vilket motsvarar ca473 kronor per aktie, en ökning med 20 procent det senaste året. Om du köper Wallenstam aktien idag blir du omgående delägare i bolaget och har då även rätt att ta del av eventuell framtida aktie utdelning.

Detta innebär att omkostnadsbeloppet för 1 aktie i stället delas upp på 4 aktier, och att det nya omkostnadsbeloppet per ABB Ltd-aktie efter splitten blir 187,50 kronor (750 kronor dividerat med 4). Efter splitten har Jacob 188 aktier i ABB Ltd (47 aktier x 4). Om aktien steg med 2,5% och börsen steg med 1% så har jag räknat effekten av split som 1,5%. Genomsnittsavkastningen är hela 5% på dagen som en split genomförs visar min statistik.
Skogsvitvinge

Wallenstam aktie split united malmö sekt
dvd l
epilepsianfall diagnos
ögonmottagning visby
sjukersattning formaner

2 dagar sedan Svolders B-aktie handlades till en kurs om 232 kr vid börsstängning i torsdags. Aktien handlas med premie om 14 % i förhållande till 

Visa tabell med marknadsinformation I samband med börsens stängning på tisdagen släppte Unibet ett meddelande om att styrelsen i bolaget föreslår en split med villkoren 8:1, där varje aktie delas upp i åtta nya aktier. Aktien handlades ned 1,9 procent för dagen inför Över 1100 aktier i realtid. Du som inloggad prenumerant får börsen i realtid, alla svenska aktiekurser uppdateras direkt på din skärm när avslut sker. Om du inte prenumererar hämtas all börsdata med 15 min fördröjning.