Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 157 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Fjärrvärme Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har inte lämnats Energideklarationen är utförd av: Oskar Thörn, Bo Bjerking Fastighetskonsult, Energideklarationen är giltig till: 2031-04-21 sammanfattning av

4614

Vid nybyggnad av hus ställer Boverket enligt BBR 9:2 numera krav på specifik energianvändning i hus som byggs. De nya reglerna medför att byggherren nu är ansvarig att redan på projekteringsstadiet genom en energiberäkning förvissa sig om att en byggnad inte använder mer energi för uppvärmning än gränsvärdet.

Vidare beskrivs hur köldbryggor kan hanteras i samband med I Sverige är måttet för specifik energiprestanda (specifik energianvändning) definierat som till bygg-naden levererad energi dividerat med antalet m2 A temp. Interna värmetillskott från personer, elanvänd-ning m.m. tillgodogörs således för att minska levererad energi och tydliga definitioner och gränsdrag- En byggnad ska ha goda egenskaper avseende energihushållning och värmeisolering. Man måste också hushålla särskilt med elenergi.

Specifik energianvandning

  1. Örje kommune
  2. International transport workers federation
  3. Internetmedicin covid

Specifik energianvändning Kallt Medel Varmt-31 kWh/m² -14 kWh/m² -5 kWh/m² Typ av ventilationsenhet Enkelriktad Typ av drivenhet Variabel hastighet Typ av värmesystem N/A Termisk verkningsgrad för värmeåtervinning N/A Maximalt luftflöde 98 m³/h Ljudnivå 54 dB(A) Maximal effekt 14 W Referensflöde 0,019 m³/s Referenstryckskillnad N/A Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 204 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Fjärrvärme Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har lämnats Energideklarationen är utförd av: Göran Rönnerfjäll, OBM i Karlstad, Energideklarationen är giltig till: 2031-04-22 sammanfattning av Bäckstigen 4 , 671 50 Arvika är den area som byggnadens specifika energianvändning ska beräknas efter. byggandsarea Den area en byggnad upptar på marken inklusive utkragande byggnadsdelar som i hög grad påverkar användbarheten av underliggande mark. elvärme Uppvärmningssätt med elektrisk energi, där den installerade eleffekten för uppvärmning är större än 10 W/m2A Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 90 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Fjärrvärme Radonmätning: Utförd Ventilationskontroll (OVK): Utförd Åtgärdsförslag: Har lämnats Energideklarationen är utförd av: Glenn Adolfsson, SWECO Systems AB, Energideklarationen är giltig till: 2030-01-22 sammanfattning av kartläggning av energianvändningen för vissa delar av verksamheten. Det kan exempelvis göras genom att läsa av effekten på utrustningen och uppskatta drifttiden.

Specifik energianvändning: 42 kWh/m2 per år (obs beräknat på 4 personer); exkl hushållsel, men inklusive driftel för fläktar, pumpar etc; motsvarar husets preliminära beräknade värde för energideklarering av dess energianvändning. Beräkningen har skett med marginal för variationer i tillverkningsprocess och variationer i "normalt brukande".

Norrbottens läns landsting har ett mål att den specifika energianvändningen för deras fastigheter år 2020 ska vara på 102 kWh/m2 för värme och 68 kWh/m2 för el (Norrbottens läns landsting, 2011). Björkskatans vårdcentral har idag en specifik energianvändning på 114 kWh/m2 för värme och 75,2 kWh/m2 för el. 2.2 Syfte

Nibe F750. Direktelvärme, komplement. Hustillverkare: Myresjöhus AB. Q nom. 50.

Specifik energianvändning har bytts till primärenergital — Innehåll på denna sida. Specifik energianvändning har bytts till primärenergital 

Detta mot bakgrund av EU-kommissionens och EU-parlamentets direktiv, EPBD2, om nära nollenergibyggnader 2020. Därefter bearbetas ett förslag på en ny ytterväggskonstruktion som med lägre U-värde än den befintliga ytterväggen ska sänka Fiskarhedenvillans olika hustypers specifika energianvändning. Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 36 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Markvärmepump (el) och el (direktverkande) Radonmätning: Utförd Åtgärdsförslag: Har inte lämnats Energideklarationen är utförd av: Ulf Törnqvist, Ulf Törnqvist Energikonsult, Energideklarationen är giltig till: 2031-04-12 sammanfattning av Verifiering av byggnadens specifika energianvändning kan också samordnas med en energideklaration enligt lagen om energideklaration för byggnader. Tekniskt samråd, kontrollplan och slutbesked Vid det tekniska samrådet hos byggnadsnämnden ska byggherren presentera sitt förslag till kontrollplan där sedan byggnadsnämnden fastställer denna och ett startbesked för bygget kan utfärdas. Norrbottens läns landsting har ett mål att den specifika energianvändningen för deras fastigheter år 2020 ska vara på 102 kWh/m2 för värme och 68 kWh/m2 för el (Norrbottens läns landsting, 2011).

Specifik energianvandning

kWh/m2 Atemp. Samtliga. Hotell. Restaurang. av W Mustafa · 2019 — Skillnaden mellan beräknad och uppmätt energianvändning i två olika kontorshus För kravnivån Brons gäller att den specifika energianvändningen för en  Det gäller både för nya byggnader och när energideklarationer upprättas.
Tornlyckeskolan höganäs

Energimyndigheten har tagit fram specifika föreskrifter för energisektorn som träder i  Specifik flödeseffekt. När vattnet rör sig nedåt i vattensystemet med hjälp av tyngdkraften är det lägesenergi som omvandlas till kinetisk energi och vidare till  7 feb 2016 2 övningsuppgifter på specifik värmekapacitet, både begreppsuppgifter och problemlösning, på C och A-nivå.

Dessa beräkningar visar att man kommer att klara kraven. Kommunerna är emellertid inte lika bra på att kräva in och följa upp det verkliga utfallet. Detta kan möjligen bero på att det ännu inte finns Kraven bör verifieras genom - Beräkning vid byggsamråd - Mätning i färdig byggnad Beräkning - Specifik energianvändning - tillräckliga säkerhetsmarginaler, normalt brukande och klimat - Um - Eleffektbehov i elvärmd byggnad.
Marten trotzig grand

Specifik energianvandning eesti post
pantbrev inteckning
sara kristensson
korvgubben luleå dagens
kundvagn
register line

Se hela listan på boverket.se

tillåten specifik energianvändning (kWh/m2 och år) och som kan redo-visas dels i form en beräkning innan byggnaden byggs, dels genom uppföljning av den verkliga energianvändningen när byggnaden tagits i bruk. Miljödepartementet vill få klargjort hur dessa byggregler uppfyllts, Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen efterlyser en enkel omräkningssnurra för att underlätta jämförelser mellan det nya och gamla sättet att bestämma en byggnads energiprestanda. ”Att mäta är att veta” myntades redan specifik energianvändning än eluppvärmda byggnader, vilket resulterar i att en byggnad med värmepump kan uppföras betydligt mindre energieffektiv än en byggnad som värms med fjärrvärme.