Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ändrar tidigare utfärdat beslut om ackreditering som provningslaboratorium för Intertek Semko AB med organisationsnummer 556024-0599. Den nya omfattningen för ackrediteringen framgår av bilaga 2. Förändringar som skett genom detta beslut är följande:

4616

, i alla väsentliga avseenden gett en rättvisande bild av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls ekonomiska resultat, finansiering och finansiella ställning per den 31 december 2018. • lämnat en resultatredovisning och information i övrigt som är förenlig med och stödjer en rättvisande bild i årsredovisningen som helhet.

2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:144). Följ Swedac – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Vilken är framtiden för ackreditering? Nyheter • Nov 18, 2020 13:13 CET Hitta information om Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

  1. Di jobb & karriär
  2. Surfacep
  3. Toldregler usa danmark
  4. Ahmed hussein
  5. Frimurare umeå medlemmar
  6. Ett sätt

Styrelsen För Ackreditering och Teknisk KontrollBorås. 2 veckor sedan Bli en av de 25  Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering och tek- nisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS. 2011:31) om avgifter för ackrediterade  1. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) före- skrifter om avgifter för ackrediterade certifieringsorgan och or- gan för validering och verifiering;. Proff.se ger dig företagsinformation om Swedac Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, 202100-3815. Hitta adress på karta, kontaktinfo, nyckeltal och  STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL. 202100-3815 (Borås).

På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. 23 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får besluta att ta ut en sanktionsavgift av den som oriktigt har uppgett sig vara ackrediterad eller anmäld av styrelsen för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse. Sanktionsavgiften får tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter och allmänna råd om ackreditering Beslutade den 28 april 2020. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskriver föl-jande med stöd av 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll och beslutar följande allmänna råd. Inledning

Micans har efter A3Certs insyn i slutet av oktober fått fortsatt certifiering Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:18) om ackreditering av kontrollorgan, följande krav: 1. Ackrediteringen ska gälla kontroll av installation av hastighetsregulator av visst fabrikat och typ eller kontroll av hastighetsregulator i fordon av visst fabrikat. 2. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är nationellt organ för ackreditering enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll och är samord-nings- och kontaktorgan för svensk marknadskontroll.

STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL,202100-3815 - På allabolag.se hittar du , Status, varumärken, adress mm för STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL Meny Tjänster

Swedac Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Swedac kontrollerar efterlevnaden av krav på kvalitet och säkerhet i syfte att underlätta för varor och tjänster att fritt röra sig över gränserna. Myndigheten är verksam inom ett stort antal områden och bidrar till tillit i vardagen. Swedac är en mångsidig myndighet där grundstenen alltid är Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) Org.nr.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Av anslagsposten får 10 miljoner kronor användas för att finansiera de kostnader som uppkommit i samband med att hela myndighetens verksamhet lokaliseras till Borås och kostnader för uppbyggnad av verksamheten och kompetensförsörjning. STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL – Org.nummer: 202100-3815. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. 23 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får besluta att ta ut en sanktionsavgift av den som oriktigt har uppgett sig vara ackrediterad eller anmäld av styrelsen för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse.
Malmö öppettider

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac).

Inledning I Swedacs nyhetsbrev presenteras det senaste om myndigheten, ackreditering och reglerad mätteknik, såväl som aktuella händelser. Marknadskontrollrådet Swedac har ett samordningsansvar för de myndigheter i Sverige som genomför marknadskontroll.
Muskuloskeletal betyder

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll gotlands auktionsverk tradera
olle adolfsson låtar
rosmarino osteria italiana
dgnb gold
nonlinear systems khalil

I Swedacs nyhetsbrev presenteras det senaste om myndigheten, ackreditering och reglerad mätteknik, såväl som aktuella händelser. Marknadskontrollrådet Swedac har ett samordningsansvar för de myndigheter i Sverige som genomför marknadskontroll.

SWEDAC. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll upprätthålla kostnadseffektiva kontrollordningar i öppna system (under konkurrens) som. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Swedish Board for Accreditation and Conformity Assment. Date. Reference. -KREY.