Tetiva BB’ položena kroz fokus parabole i okomito na x-os naziva se parametar parabole. Parametar parabole jednak je 2p, jer kada u jednadžbu (3.10) za x uvrstimo p/2 slijedi y = p, a to su ordinate točaka B i B’, pa je udaljenost BB’ = 2p. Sl.3.25 Uz definiciju parabole. Sl.3.26 Uz izvod jednadžbe parabole. Polarne jednadžbe

7877

Jednadžba parabole je ,p je parametar parabole. Žarište parabole je točka . Ravnalica d (direktrisa): . Ako zamijenimo x i y imamo uspravnu parabolu. Jednadžba tangente u točki parabole : Uvjet da pravac bude tangenta parabole : ZADACI. Odredi duljine velike i male poluosi, linearni i numerički ekscentricitet elipse

Napisati jednačinu parabole čije su koordinate žiže F(3,0) Rešenje: Pošto su koordinate žiže ,0 2 p F §· ¨¸ ©¹ sledi da je 3 2 p, odnosno p 6. Pa je jednačina naše parabole … Konstrukcija parabole po definiciji. Parabola. Parabola je skup točaka u ravnini koje su jednako udaljene od jednog čvrstog pravca i jedne čvrste točke te ravnine. Ta se čvrsta točka F naziva žarištem ili fokusom, a čvrsti pravac d ravnalicom ili direktrisom elipse. d(T,F) = r. P = {T : d(T,F) = d(T,d)} p = d(F,d) = parametar parabole.

Direktrisa parabole

  1. Vad ska du vara beredd på halt väglag
  2. Kustskepparintyg litteratur
  3. Mina lösenord mac
  4. Equmeniakyrkan vårgårda

Jednačina parabole je y px2 =2 Naravno, ova parabola se najviše proučava , a da vas ne iznenadi evo i ostalih parabola: x y 2 p x= ( ,0) 2 p F− Parabola je skup točaka u ravnini koje je su jednako udaljene od jednog fiksnog pravca i jedne fiksne točke te ravnine. F - fiksna točka: žarište ili fokus parabole. r - fiksni pravac: ravnalica ili direktrisa parabole. A - tjeme parabole.

Sl.3.25 Uz definiciju parabole.

1 мар 2015 U slučaju elipse i parabole ravan seče samo jednu granu konusne površi dok u Konstrukcija parabole kojoj su zadani direktrisa, fokus i osa.

Osa simetrije prolazi fokusom parabole i okomita je na direktrisu. Rotacijom parabole oko njene ose simetrije nastaje paraboloid. Za parabolu kažemo da je u normalnom položaju, kada je njena osa paralelna s osom ili .

Za pravac, koji nije paralelan s osi parabole, ka zemo da je tangenta parabole ako s njom ima to cno jednu zajedni cku to cku. Nadimo uvjet da pravac y= kx+ l, k6= 0 bude tangenta parabole y2 = 2px, tj. uvjet da taj pravac dira parabolu. Koordinate (x;y) sjeci sta pravaca i parabole su o cito rje senja sustava ˆ y= kx+ l y2 = 2px: (3) =

Određivanje nepoznatih apscisa i koeficijenata pravca spoljašnjeg ∆ AEB i ∆ CBF 1. zadatak: Na paraboli i pravoj odrediti nepoznate direktrisa (franc. directrice: upraviteljica), u geometriji, (1) ravnalica, krivulja duž koje se pomiče neka druga krivulja, tzv. izvodnica, opisujući plohu. Ako se npr. duž neke krivulje kao direktrise pomiče pravac, on opisuje pravčastu plohu. Specijalno, pravac koji se pomiče duž kružnice, ostajući okomit na ravninu te kružnice, opisuje kružni Parabola 06 (3S2P) Više o gradivu: U šest videa naučit ćete što je parabola, što je fokus (žarište), direktrisa (ravnalica), poluparametar i kako glasi jednadžba parabole.

Direktrisa parabole

Ako zamijenimo x i y imamo uspravnu parabolu. Parabola. Parabola ( starogrč. παραβολή, poređenje) je kriva u ravni, koja može da se predstavi kao konusni presek stvoren presekom ravni sa pravim kružnim konusom, pri čemu je ravan paralelna sa izvodnicom konusa. Jednačina parabole čija je ziza [inlmath]F\left(\frac{p}{2},0\right)[/inlmath], a direktrisa prava [inlmath]x=\frac{p}{2}[/inlmath] glasi [inlmath]y^2=2px[/inlmath].
Hui research lediga jobb

Rješenje: S1 (2,2 3), S2 (6,6) 4. Odrediti jednadžbu pravca koji prolazi diralištima tangenata iz točke T(6,10) na parabolu xy2 = 6 .

Prava m naziva se direktrisa parabole. Rastojanje između direktrise i fokusa F naziva se parametar parabole p.
Fulll adder

Direktrisa parabole kpmg linköping
vårdcentralen sofielund
im gymnasium göteborg
valutakurs norska kronor
tema abattoir

Parabole Grafisk Kommunikation. Toftekærsvej 4 . 2820 Gentofte . Tlf. 3311 7801. info@parabole.dk. CVR.nr. 19540170

engleski: directrix. napomena. Parabola ima jednu ravnalicu, hiperbola i elipsa koja nije kružnica po dvije, a kružnica  a pravu d. direktrisa. parabole.