Programmet Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola är en Industriell ekonomi, allmän kurs Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs 

533

Kursen diskuterar sätt för organisering av företagets verksamhet relaterat till olika typer av industriell verksamhet och produktionssystem. Industriell ekonomi A, 7,5 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar. 24 mars 2021

MIOA01, Industriell ekonomi, allmän kurs. Show as PDF (might take up to one minute) Managerial Economics, Basic Course. +46 46 222 00 00 info@lth.se. About this site Avdelningen för produktionsekonomi Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Lunds Tekniska Högskola Box 118, 221 00 LUND Tel: +46 46 222 91 51 E-mail: info@tlog.lth.se Industriell ekonomi. Under de avslutande två åren utvecklar du djupa kunskaper inom ett vetenskapsområde med god forskningsbas vid LTH. Alla kurser inom – Industriell ekonomi ger stora möjligheter att själva välja yrkeskarriär. Minnena av Lund och LTH är väldigt positiva, både själva utbildningen och Lund som stad och det stora utbudet av aktiviteter som finns. Att läsa i Lund hade också den stora fördelen att man har tillgång till hela universitetet.

Industriell ekonomi lth kurser

  1. Alla annonser
  2. Skavsår mellan låren
  3. Tackmail efter intervju
  4. Career guidance reddit
  5. Jan palmblad fotograf
  6. Odontologi goteborg

Utbildningen finns som civilingenjörs-, master-, kandidat-, högskoleexamen och högskoleingenjörsprogram och fokuserar på att knyta samman tekniska och ekonomiska kunskaper och få fram tekniker med en bred kunskapsbas. Vid institutionen bedrivs grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Grundutbildning ges för majoriteten av utbildningsprogram vid LTH när det gäller grundläggande ekonomi och management, medan fördjupningskurser framför allt ges för programmen för Industriell ekonomi och Maskinteknik inom områdena Logistik, Produktionsekonomi samt Affärer & Innovation. Centre for Mathematical Sciences Box 118, 221 00 LUND Phone: 046-222 00 00 (växel) Tillgänglighetsredogörelse; Accessibility statement Kurser.

De valfria kurserna omfattar dels valfria kurser inom programmet, dels fritt valda kurser utanför programmet. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska Övrig information: Endast en av kurserna MIO012,MIOA12, MIOA15, MIO080 eller MIOA01 får ingå i examen.

MIO040 Industriell ekonomi FK. MTT045 Internationell distributionsteknik 7.5 A MTTF01 Logistik eller MTTN01 Logistik i byggprocessen. MTTN25 Materialhantering eller MTT091/MTTF10 Materialhantering. MION10 Produktionsledning 7.5 A Två av följande kurser ska vara godkända: MIOA01/MIO012 Industriell ekonomi AK, MIO022 Företagsorganisation, MIOF10

Att läsa i Lund hade också den stora fördelen att man har tillgång till hela universitetet. Avdelningen för produktionsekonomi Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Lunds Tekniska Högskola Box 118, 221 00 LUND Tel: +46 46 222 91 51 E-mail: info@tlog.lth.se Kurser inom andra specialiseringar eller valfria kurser inom programmet skall ge den breddning och/eller fördjupning som studenten själv önskar inom teknikområdet. Externt valfria kurser är kurser som inte tillhör programmets kursutbud. Till dessa kurser räknas också LTH-gemensamma kurser.

Avdelningen för Förbränningsfysik vid Lunds Tekniska Högskola bedriver forskning och undervisning inom områdena laserbaserad förbränningsdiagnostik samt kemiska beräkningsmodeller för förbränning.

Industriell ekonomi, allmän kurs. info@lth.se. Om webbplatsen Utbud av kurser inom grundutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). Industriell ekonomi, allmän kurs.

Industriell ekonomi lth kurser

4.1.1 Grundblock. Innehållet i årskurs 1: se läro- och timplanen kull H21 Under de avslutande två åren utvecklar du djupa kunskaper inom ett vetenskapsområde med god forskningsbas vid LTH. Logistik i försörjningskedjor .
Herpes nasalis

Industriell Ekonomi, Civilingenjörsprogram, Utbildning, Elektro- och informationsteknik. Institutionen för Elektro- och informationsteknik, LTH Box 118, 221 00 Lund Lista över kurser som utvärderas.

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska Övrig information: Endast en av kurserna MIO012,MIOA12, MIOA15, MIO080 eller MIOA01 får ingå i examen. Syfte Kursens syfte är att ge en allmän ekonomisk översikt. Studenterna ska utgående från ett ekonomiskt perspektiv få förståelse för hur olika delsystem i företaget samverkar.
Vol 268 pakistan international airlines

Industriell ekonomi lth kurser vad kan man göra för att sänka blodtrycket
fronter stockholms universitet
reservfond bokföring
how to apply kamyab nojawan program online
statist vår tid är nu 2021

2019-01-23

Omfattning: 9,0 högskolepoäng Nivå: G1 G1: Grundnivå G2: Grundnivå, … Institution / avdelning Institutionen eller avdelningen som ger kursen. Lämplig för utbytes­studenter Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Undervisnings­språk Språket som kursen ges på: E: Kursen ges på engelska E1: Kursen ges på begäran på engelska E2: Kursen kan komma att ges på engelska S: Kursen ges på svenska Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska Övrig information: Endast en av kurserna MIO012,MIOA12, MIOA15, MIO080 eller MIOA01 får ingå i examen. Syfte Kursens syfte är att ge en allmän ekonomisk översikt. Studenterna ska utgående från ett ekonomiskt perspektiv få förståelse för hur olika delsystem i företaget samverkar. Industriell ekonomi, allmän kurs: KS KE U W T: 1 Föreläsningar: 58 h (45-minuterspass) Övningar: 12 h (45-minuterspass) Laborationer: 5 h (45-minuterspass) Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass) Självstudietid: 158 h (45-minuterspass) 2 Föreläsningar: 2 h (45-minuterspass) Övningar: 0 h Laborationer: 0 h Handledd projekttid: 0 h 2020-02-24 C: Kursen ges två gånger per läsår. D, E, L, M, Pi, V: Kursen ges två gånger per läsår.