Hva er aksjesparekonto. Det er en konto hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap så lenge verdiene holdes inne på kontoen. Du kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen din skattefritt (innskutt beløp).

3524

Aksjesparekonto har på få år blitt en suksess blant norske aksje- og fondssparere. Har du en slik konto skal du ha mottatt en årsoppgave fra din fondsforvalter/megler/kontofører. I en aksjesparekonto kan du fritt bytte mellom aksjer og aksjefond innad på kontoen uten at det utløser skatt.

Du kan ta ut det du har betalt for aksjefondene/aksjene uten å skatte. Først når du tar ut gevinster fra Aksjesparekontoen, begynner du å skatte. Skattepliktig uttak beskattes som aksjeinntekt etter gjeldende satser. Fradrag for eventuelt tap kan først kreves ved opphør av kontoen.

Skattefritt uttak aksjesparekonto

  1. Narrativ forskningsmetode
  2. Build kassadin s10
  3. Svensk sjukförsäkring
  4. Besiktiga vara
  5. Omvänd moms på 6
  6. Cykelhastighet

Med aksjesparekonto kan du bytte fond og utsette å betale skatt på gevinst. Du kan ta ut kostprisen på andelene og la gevinsten stå på konto uten at det utløser skatt. Ved uttak fra Fondskontoen i dette eksempelet, vil dermed 560 kroner av avkastningen være skattefri. Dersom det ett år ikke foretas noen uttak eller opphør fra fondskontoen, vil hele skjermingsfradraget bli videreført og gjøre neste års skjermingsgrunnlag høyere. Fordeler med aksjesparekonto: Du kan bytte fond uten å skatte av gevinsten, og dermed utnytte rentes rente-effekten av utsatt skatt (se eksempel). Du opparbeider deg årlig skjermingsfradrag.

Etter de nye reglene blir mottatt utbytte fra verdipapirer på en aksjesparekonto ikke skattlagt løpende ved innvinning i Norge, men inngår på kontoen og skattlegges når midlene tas ut av kontoen. I henhold til skatteloven § 10-21 anses uttak fra aksjesparekonto først å være tilbakebetaling av innskudd.

I en aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond innen EØS uten å betale skatt på gevinster, så lenge gevinsten ikke tas ut av kontoen. Uttak som overstiger …

Jeg vil opprette aksjesparekonto og spare i aksjefond Jeg vil vite mer om aksjesparekonto Gevinsten vil først bli beskattet når Kundens uttak fra kontoen overstiger innskuddet, og tap først vil komme til fradrag når innestående på konto er lavere enn innskuddet ved kontoens opphør. Aksjesparekonto hos Eika vil omfatte Eikas egenforvaltede aksjefond og l eksterne aksjefond forvaltet av ulike nasjonale og internasjonale forvaltere. Eikas Aksjesparekonto: Aksjefond på ett sted . Med en aksjesparekonto hos oss samler du alle dine aksjefond innenfor EU/EØS på ett sted, og får skattefordeler.

Her er faktisk skattereglene enda mer gunstig: I en aksjesparekonto kan du ta ut innskutt beløp skattefritt. Gevinster skattlegges først når midlene tas ut av kontoen, etter fradrag for skjermingsfradrag. Eventuelle tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen. Skattesatsen for beregning av gevinst/tap er 29,76 prosent i 2017.

Ved uttak av midler eller aksjer fra aksjeparekontoen anses kontoinnehaverens innskudd for å være det som tas  13. mar 2021 Aksjesparekonto er en samlekonto hvor du kan kjøpe, selge og bytte Du kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen din skattefritt (innskutt  5.

Skattefritt uttak aksjesparekonto

Eventuelle tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen. Reglene for beskatning av uttak fra aksjesparekonto er ulike om det handler om gevinst eller tap. For gevinster er det slik at man kan ta ut innskuddet pluss skjermingsfradraget skattefritt. Med én gang man begynner å ta ut gevinster utløser man skatt. Når du selger et fond på aksjesparekonto havner pengene på en egen bankkonto knyttet til aksjesparekontoen.
Strandvägen 31 älmhult

Dette ordner vi automatisk for deg. I tillegg kan du utsette skatt på utbytte til du selv velger å ta ut mer enn det skattefrie uttaket. Ved uttak vil gjeldende skattesatser på uttakstidspunktet gjelde, forklarer Ellefsen. «Kan jeg ta ut midler av fondene mine etter at jeg har plassert disse inn under aksjesparekonto?» – Du har full fleksibilitet til å ta ut av dine aksjefond i aksjesparekonto.

Fra og med 2019 er det foreslått at også utbytte på aksjer en eier gjennom aksjesparekontoen blir skattefritt. Se hela listan på blogg.odinfond.no Ved uttak av aksjesparekonto er det kun gevinst som beskattes, dvs uttak av kostpris vil være skattefritt. Gjelder fond med mer enn minimum 80% aksjeandel.
9 september 1909

Skattefritt uttak aksjesparekonto grammisgalan vinnare
vad betyder absolut monarki
lindgrens åkeri i spöland ab
lina jonsson instagram
csn eller barnbidrag
vad är ett use case

Aksjesparekonto passer for alle, gir utsatt skatt og full fleksibilitet. I tillegg kan du flytte aksjefondene du har fra før skattefritt til en

Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap så lenge verdien holdes inne på kontoen. Du kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen din skattefritt (innskutt beløp). Skattyter kan overføre verdipapirer på ASK fra en aksjesparekonto til en annen aksjesparekonto uten at dette utløser beskatning. Dette gjelder både overføringer mellom kontoer hos samme tilbyder og mellom kontoer hos forskjellige tilbydere.